Om Klubben

Klubben ble opprettet i XXXX av noen ivrige X svømmere som syntes tilbudet for ikke super aktive svømmere var godt nok.

Klubben het ved oppstart ODM, Oslo Dolphin Masters, men har i senere tid måtte omdøpes til Dolphin Masters da navnet var i strid med kommunen vi leier svømmehall av. Ergo logoen ODM.

Vi har en svømmende trener som pusher oss hardt på trening. Det er da ikke lagt opp til individuelt oppfølging av svømme teknikk, men med mange tidligere svømmere i klubben er det alltid mulighet til å få tips og råd for å bli en bedre svømmer.

Trenings avgiften er satt til 400 kroner i halvåret, ref styre møte 2018.

Swimming is great